สมัคร UNiDAYS ราคานักศึกษา
 • โปรโมชั่น

 • อีเว้นท์และกิจกรรม

 • 7 More

 • SME Retail Business เพื่อธุรกิจ

 • สมัคร UNiDAYS ราคานักศึกษา

 • ร้านค้า

Studio7 Online for Education

สมัคร UNiDAYS ราคานักศึกษา

 • สิทธิประโยชน์
 • สำหรับนักศึกษา อาจารย์
 • และบุคลากร มหาวิทยาลัย
laptop

ซื้อผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัย

เราเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา COM7 พร้อมเป็นตัวช่วยผลักดันสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี โดย นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย สามารถซื้อสินค้า Apple ในราคาเพื่อการศึกษา พร้อมผ่อนชำระโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตผ่าน UFund รวมไปถึงรับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในร้าน UStore ตามแต่ละมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขการซื้อสินค้าราคาเพื่อการศึกษา

 • สินค้าที่เข้าร่วมในราคาเพื่อการศึกษา ได้แก่ Mac, iPad, Apple Pencil และ AppleCare+
 • ผู้ที่มีสิทธิซื้อ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 • มีอีเมลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และอีเมลต้องอยู่ในสถานะที่ยังใช้งานได้
 • สามารถเลือกซื้อ iPad และ Mac ได้อย่างละ 1 เครื่องต่อปีเท่านั้น
 • เริ่มลงทะเบียน UNiDAYS เพื่อรับส่วนลด สมัคร UNiDAYS ที่นี่
 • พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือโทร 02-017-7770